W ramach programu w szkole założone zostało koło naukowe: „Synapsa”, które prowadzą pani Aldona Rosa, nauczyciel biologii i pani Małgorzata Kałużna, nauczyciel geografii. Uczestnikami koła są uczniowie z klas IV - VIII  Szkoły Podstawowej w Karsku.

            Celem jest popularyzacja polskiej nauki oraz pielęgnowanie pamięci o wybitnych polskich naukowcach. Wierzymy, że nauka może zmienić świat, a wynalazki pomagają ludziom żyć lepiej. Doskonałym przykładem jest postać patrona programu Ignacego Łukasiewicza – wielkiego, polskiego wynalazcy, pioniera przemysłu naftowego nie tylko w Polsce ale i na świecie. Program został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.            Został on podzielony na 4 etapy, każdy poświęcony innemu zagadnieniu: energia, ekologia, transport przyszłości i świat wirtualny. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez samodzielną pracę na stronie “Być jak Ignacy”, wspólne zajęcia prowadzone w szkole oraz w trakcie tworzenia prac konkursowych.