Drukuj

                                                                                                            

Uprzejmie informujemy, że w ramach udzielaniapomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi można składać wnioski o dofinansowanie ze środków programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Moduł III

Przyjmowanie wniosków do 16 listopada 2020r

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej lubw formie papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

 Ponadto informujemy, iż z w/w pomocy mogą skorzystać osoby, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) w danym miesiącu, za który przysługuje wsparcie z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pod pojęciem „placówki rehabilitacyjnej” należy rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym w sposób ciągły, tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku.

Adresatami programu są:

     1) Osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,

     2) dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 toku życia.

Uwaga! W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie – zwanych dalej „podopiecznymi” – występują opiekunowie prawni tych osób.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Maksymalna wysokość świadczenia udzielonego ze środków PFRON w ramach Modułu III programu wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres na jaki może być przyznane świadczenia nie może być dłuższy niż 5 miesięcy. W każdym z wykazanych we wniosku miesięcy musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:

Kontakt i wnioski do pobrania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, ul. Północna 15.

Tel./fax 95 747 23 03

Tel. 95 747 77 81

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://pcprmysliborz.pl/aktualnosci/index.php?id=85