Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem zakażeniami COVID 19 Urząd Gminy Nowogródek Pomorski z siedzibą przy ul. Mickiewicza 15 w Nowogródku Pomorskim zmienia sposób organizacji pracy oraz przyjmowania interesantów Urzędu.

W związku z potrzebą minimalizowania ryzyka, począwszy od dnia 01.11.2020 r. do odwołania, bezpośrednia obsługa klienta zostaje zawieszona do odwołania. Bezpośrednia obsługa jest dopuszczalna tylko w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym  (nr tel. 957471760) lub mailowym z pracownikiem merytorycznym Urzędu, w celu umówienia się na konkretny termin i godzinę.

Numery telefonów i adresy e-maili pracowników znajdują się na stronie bip.nowogrodekpomorski.pl.

Bezpośrednio załatwiane będą sprawy pilne, niecierpiące zwłoki i inne wymagające bezpośredniego kontaktu w szczególności w zakresu:

  1. a) ewidencji ludności i dowodów osobistych,
  2. b) świadczenia usług komunalnych, w szczególności pochówku zmarłych,
  3. d) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  4. e) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

– decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,

– decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,

  1. f) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
  2. g) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej,
  3. h) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej - przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski.

Wnioski i podania można wrzucać do specjalnie przygotowanej urny, która znajduje się w biurze tymczasowym (bez możliwości potwierdzenia złożenia korespondencji).

Jednocześnie zachęcamy do składania korespondencji za pośrednictwem platformy EPUAP lub do kontaktu drogą elektroniczną.

LINK do ZARZĄDZENIA 59/2020