ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXI SESJI

RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Nowogródek Pomorski, zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Nowogródek Pomorski, która odbędzie się dnia 30 września 2020 r. (środa) o godz. 16:00  w sali wiejskiej  w Nowogródku Pomorskim, przy ul. Pl. Św. Floriana 8

 

Planowany porządek obrad XXI Sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski

 

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Prezentacja i dyskusja na temat planu wiatrakowego (t.j. Uchwała XIII/80/12 z dnia 28.03.2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych oraz Uchwała XIII/81/12 z dnia 28.03.2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski pn. Golin w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych)
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim za rok 2019
 8. Ocena Zasobów pomocy społecznej Gminy Nowogródek Pomorski za rok 2019
 9. Sprawozdanie z realizacji w roku 2019 Programu współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 10. Projekty uchwał
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nowogródek Pomorski
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Nowogródek Pomorski
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany w składach osobowych stałych komisji rady
 • Projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Nowogródek Pomorski
 1. Interpelacje i zapytania radnych
 2. Wolne wnioski i informacje
 3. Zamknięcie obrad

 

Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-co V-2 jesteśmy zobowiązani do ograniczenia do minimum uczestników sesji.  Pytania i postulaty proszę składać za pośrednictwem Radnych. Obrady będzie można oglądać on-line na kanale Youtube, link do relacji live będzie dostępny na stronie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski (Relacje video z sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski).