Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu przypomina o obowiązku zgłaszania przez właściciela zwierzęcia padnięcia bydła, owiec i kóz do powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu.