W dniu 20 listopada 2019 r. podczas interwencji przez ze mnie prowadzonej wobec pana Tomasza Polakiewicza w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski – w rozmowie bezpośredniej i w reakcji na zachowanie pana Polakiewicza na terenie urzędu używałem nieuprawnionych uproszczeń słowami: „Pan ukradł komputer z WOK-u” oraz „Pan jest złodziejem” w odniesieniu do jego odpowiedzialności za mienie będące własnością Wiejskiego Ośrodka Kultury, powierzone Mu w okresie zatrudnienia w tej placówce czyli od 15 kwietnia 2019 r. do 3 sierpnia 2019 r. i do dnia 20 listopada 2019 r. niezwrócone pracodawcy.

Ubolewam za to, iż słowa tę -chociaż wyrwane z kontekstu i przez ze mnie wypowiedziane niepublicznie- mogły jednak naruszyć zasadę domniemania niewinności pana Tomasza Polakiewicza, która dla mnie jest ważnym aspektem funkcjonowania państwa prawa i przez to mogły naruszyć jego poczucie godności.

Za to uprzejmie przepraszam pana Tomasza Polakiewicza i życzę nam obu, aby w przyszłości nasze kontakty byłyby oparte na wzajemnym szacunku.

 

Carlo Paolicelli
Zastępca Wójta Gminy