W Gminie Nowogródek Pomorski został zrealizowany projekt pn.: „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na plażach w Gminie Nowogródek Pomorski.” Zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00268-6523.2-SW1610403/19 w ramach realizacji inwestycji dokonano zagospodarowania dwóch plaż w miejscowości Parzeńsko oraz w miejscowości Kinice. W Parzeńsku zamontowano plac zabaw w kształcie statku, wykonano plac do gry w koszykówkę, który stanowi również plac do gry w szachy ogrodowe, ustawiono stoły do gry w szachy oraz w chińczyka, zamontowano również ogrodową wędzarnię. W miejscowości Kinice ustawiono ławostały, kosze na śmieci oraz przenośne toalety.

 Koszt realizacji inwestycji wyniósł ok 80 000,00 zł. z czego 85 % zostało dofinansowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych.