3 lipca 2020 roku Stowarzyszenie w Działaniu Razem przystąpiło do realizacji operacji grantowej pn.: „Utworzenie i wyposażenie 13 Centrów Przedsiębiorczości Lokalnej - nabywanie nowych umiejętności i kwalifikacji mieszkańców obszaru z udziałem środowisk naukowych i przedsiębiorców”, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”    w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Projekt na każdym etapie ma za zadanie pobudzić do działania, ukierunkować i stworzyć możliwość samorealizacji zwłaszcza grup defaworyzowanych, wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W tym dniu w sali wiejskiej w Trzcinnej  o godzinie 16:00 rozpoczęło się pierwsze szkolenie poprowadzone przez Panią Jolantę Kożuchowską członka Stowarzyszenia „W Działaniu Razem” pod tytułem „Doradztwo zawodowe - podniesienie poczucia własnej wartości”.

Uczestnicy warsztatów aktywnie brali udział w ciekawie przygotowanych zajęciach, zdobyli wiedzę w jaki sposób podnosić w sobie poczucie własnej wartości, które pomoże w osiągnięciu celów życiowych i zawodowych. Organizatorzy zapewnili wszystkie środki bezpieczeństwa wymagane reżimem sanitarnym związanym z epidemią w kraju.

 

Prezes i Zarząd Stowarzyszenia „W Działaniu Razem”