W gminie Nowogródek Pomorski nie potwierdzono przypadków zakażenia korona wirusem. W związku z tą dobrą informacją, przekazana dziś przez Sanepid w Myśliborzu, od 24 czerwca Urząd Gminy w Nowogródek Pomorski i jednostki podległe przywracają bezpośrednią obsługę klientów za w godzinach 8.00 – 15.00.

Ze względu bezpieczeństwa mieszkańców sprawy będzie mogło jednocześnie załatwiać tylu mieszkańców, ile działa stanowisk obsługi. Określa to Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W razie potrzeby pracownicy pozostałych komórki urzędu będą spotykać się z klientami schodząc do odpowiednio zabezpieczonego i wyposażonego w środki odkażające Biura Obsługi Klienta. 

Zasady spotkań w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski

Po wejściu do Biura Obsługi Klienta obowiązuje:

  • dezynfekcja rąk płynem odkażającym umieszczonym przy wejściu,
  • podczas wizyty obowiązuje stosowanie masek zasłaniających nos i usta  
  • obowiązuje zachowanie bezpiecznego odstępu od innych osób,
  • przy stanowisku może się znajdować tylko 1 osoba,
  • korespondencję można składać - bez potwierdzenia- bezpośrednio do skrzynki podawczej, umieszczonej przed budynkiem Urzędu, korespondencja ta otrzymuje datę wpływu z tego samego dnia.
  • Mieszkańcy cały czas mogą załatwiać sprawy w e-urzedzie.

Na terenie całego Kraju nadal obowiązuje stan epidemii. Prosimy o przestrzeganie zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego i o bieżące śledzenie informacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.