Wójt Gminy Nowogródek Pomorski informuje, iż od  dnia 11 maja 2020r. można dokonywać w kasie tut. urzędu wszelkich wpłat należnych na rzecz Gminy Nowogródek Pomorski. Interesanci obsługiwani będą na parterze budynku urzędu  przy okienku po wezwaniu pracownika na "dzwonek".

W zakresie spraw pozostałych obowiązywać będzie  ten sam sposób obsługi.
Ze względu na trwający stan epidemii należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa (nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, oraz zachowanie odpowiedniej odległości).