Wójt Krzysztof Mrzygłód po konsultacji z Dyrektorami placówek oświatowych prowadzących wychowania przedszkolnego i ich rozmowach z rodzicami, wydał zarządzenie o przedłużeniu zamknięcia przedszkoli na terenie gminy Nowogródek Pomorski do 24 maja br.

 

Za pośrednictwem wychowawców Dyrektorzy Szkół przeprowadzili wśród rodziców indywidualne konsultacje – poznali ich potrzeby i obawy związane z możliwością otwarcia przedszkoli. Mając na uwadze nadal istniejące zagrożenie epidemiczne musimy postępować bardzo rozważnie i optymalnie przygotować się do przyjęcia dzieci oraz realizacji wytycznych, jakie trzeba spełnić, by zapewnić bezpieczeństwo przede wszystkim wychowankom i pracownikom przedszkoli w Karsku i oddziału przedszkolnego w Nowogródku Pomorskim.

 

Podtytuł: Wydłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 24 maja

 

Na okres zamknięcia placówek wychowania przedszkolnego  rodzice dziecka do 8 lat mogą nadal skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio – do ZUS. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 790)