Drukuj

Zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 marca 2020 r., znak. BZK-1.6610.1.2020.JM Wójt Gminy Nowogródek Pomorski wprowadza na terenie Gminy Nowogródek Pomorski, od dnia 13 marca 2020 r. od. godz. 15.00, System Stałych Dyżurów Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w gotowości do przekazywania i przyjmowania wiadomości dotyczących sytuacji pod kątem zagrożeń epidemiologicznych spowodowanych przez COVID-19.

Stały Dyżur Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Nowogródek Pomorski prowadzone będzie telefonicznie: kom. 605 481 760 (24h)