Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród mieszkańców o konieczności poddawania obowiązkowemu szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie oraz o terminowości kolejnych szczepień.

pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przypominające o obowiązkowym szczepieniu psów