ozdobnik artykułu

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 26 czerwca br. ogłosił wyniki konkursu „Granty Sołeckie 2024”. W tegorocznej edycji zgłoszono aż 200 sołectw, które rywalizowały o dofinansowanie z puli środków wynoszącej  3 000 000 zł.

Wśród laureatów znalazły się 3 sołectwa z naszej gminy:


Sołectwo Rokitno – projekt „Bezpieczna przystań w Sołectwie Rokitno” – kwota dofinansowania: 15 000,00 zł.
Sołectwo Kinice – projekt „Budowa wiaty rekreacyjnej w Sołectwie Kinice” – kwota dofinansowania: 15 000,00 zł.
Sołectwo Karsko – projekt „Doposażenie i remont istniejącego placu zabaw w miejscowości Karsko” – kwota dofinansowania: 15 000,00 zł.

 

Życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć i mamy nadzieję, że przyniosą one wiele korzyści lokalnym społecznościom.