UWAGA !!! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Informujemy, iż Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu zawiadomieniem z dnia 5 lipca 2024 r. poinformował tut. urząd o stwierdzeniu wystąpienia choroby – Afrykański Pomór Świń (African wine fever – ASF) oraz o wystąpieniu ogniska choroby zakaźnej zwierząt Afrykański Pomór Świń na terenie Gminy Myślibórz w m. Kierzków.

W związku z powyższym prosimy o stosowanie się do zaleceń wskazanych w załączonym piśmie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu z dnia 5 lipca 2024 r. (znak: PIW.Z.913.271.2024).

 

Informacja o podejrzeniu wystąpienia ogniska ASF na terenie gminy Myślibórz