Wójt Gminy Nowogródek Pomorski informuje o ogłoszeniu II konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim.

Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim” w  sekretariacie Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Adama Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski  lub przesłać pocztą na adres Urzędu,  w terminie do dnia 17 lipca 2024 r. do godz. 12:00.

 

Zarządzenie nr 44/2024

Ogłoszenie o konkursie

Klauzula