Dnia 19 czerwca br., podpisano kolejne umowy z Wykonawcami na realizację zadania współfinansowanego ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład.
Umowy dotyczą  robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego zadania pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Karsko”.
Roboty budowlane, zostaną  wykonane przez firmę Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Pakiet z Myśliborza, natomiast nadzór inwestorski będzie pełnić firma VIA Projekt Sp. z o.o. ze Szczecina.

Łączna wartość umów wynosi 4 977 812,28 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 4 728 921,67 zł – Promesa nr Edycja2/2021/2879/PolskiLad.

Termin realizacji zadania do 30 września 2025 r.