Dnia 14 czerwca br. w siedzibie Gminy Nowogródek Pomorski, zostały podpisane umowy z Wykonawcami na zadanie, pn.: Rozbudowa remizy strażackiej w m. Giżyn i budowa nowego budynku remizy w m. Karsko, gm. Nowogródek Pomorski, które zostało podzielone na trzy części.

Część I – Rozbudowa i przebudowa istniejącej remizy OSP w miejscowości Giżyn, gm. Nowogródek Pomorski, na którą została wybrana oferta firmy Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Pakiet z Myśliborza o wartości robót 735 165,99 zł,

Część II - budowa nowego budynku remizy OSP w miejscowości Karsko, gm. Nowogródek Pomorski, na którą została wybrana oferta, również firmy Zakład Ogólnobudowlany

Kazimierz Pakiet z Myśliborza o wartości 1 793 269,46 zł.

Część nr III – pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania z w części I i II na którą wybrano ofertę firmy VIA Projekt Sp. z o.o. ze Szczecina, wartości  68 880,00 zł.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych– promesa wstępna NR Edycja8/2023/239/PolskiLad w kwocie  1 955 000,00 zł.

Termin realizacji zadania do 30 lipca 2025 r.