OGŁOSZENIE

Zgodnie z uchwałą nr LIII/381/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 lutego  2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2024 r., poz. 1581) informuje, że:

Gmina Nowogródek Pomorski w porozumieniu z Fundacją Przyjaciele Czterech Łap pokryje 50%  kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców psów i kotów należących do mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski, w ilości 1 szt. z każdego gatunku w danym gospodarstwie domowym, na następujących zasadach:

  1. a) zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowywane są tylko tym właścicielom psów, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie,
  2. b) właściciel, który chce poddać zabiegowi w ramach. programu posiadane zwierzę, złoży do Wójta Gminy wniosek stanowiący załącznik nr 2 do programu, do pobrania -   lub w Urzędzie Gminy pok. Nr 6
  3. c) właściciele zwierząt ujętych w programie zostaną poinformowani o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
  4. d) właściciel pokryje pozostałe 50% kosztów zabiegu sterylizacji lub kastracji swojego zwierzaka.

Zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadzane będą w Specjalistycznej Przychodni Weterynaryjnej Daniel Figiel ul. Mickiewicza 8, 74-320 Barlinek

Koszty zabiegu:

  • sterylizacja kotki     - 190 zł  brutto,
  • kastracja kota       - 150 zł brutto,
  • sterylizacja suczki    -  350  zł  brutto,
  • kastracja psa - 300 zł brutto,

Zabiegi kastracji albo sterylizacji nie będą wykonywane na zwierzętach, co do których istnieją przeciwwskazania do ich wykonania (z uwagi na stan zdrowia i/lub ich wiek).

Liczba zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt będzie limitowana wielkością środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Wnioski można składać do 31 maja 2024 roku.