Drodzy mieszkańcy!

Od ubiegłego tygodnia rozpoczęło się systematyczne uzupełnienie ubytków w nawierzchniach dróg powiatowych w Gminie Nowogródek Pomorski. Do tej pory po uzgodnieniu z pracownikami Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Myśliborzu zostały „załatane” drogi w m. Świątki, Karsko-Łubianka, Golin-Trzcinna, a od jutra będzie uzupełniona nawierzchnia w m. Nowogródek Pomorski i sukcesywnie pozostałe drogi powiatowe leżące na terenie Gminy Nowogródek Pomorski.

Ponadto dokonujemy rozeznania cenowego na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontów odcinków dróg gminnych i powiatowych, które będą wykonane w bieżącym roku.