2 kwietnia br. ruszył kolejny nabór wniosków w ramach Programu Społecznik 2022-2024.

Informujemy, że w systemie Witkac.pl ogłoszony został nowy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. Głównym celem Programu jest budowanie tożsamości i spójności regionu w oparciu o silne społeczeństwo obywatelskie poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw Mieszkanek i Mieszkańców Pomorza Zachodniego, wzmacnianie zaufania i więzi między obywatelami (kapitału społecznego), zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów oraz wzmacniania zbieżnych wartości.

Do 22 kwietnia 2024 r.  do godz. 23:59:59 zainteresowane organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, osp, wopr-y, koła gospodyń wiejskich, itp.) oraz grupy nieformalne we współpracy z opiekunem mogą  składać wnioski na udzielenie mikrodotacji. Wnioski należy złożyć przy wykorzystaniu generatora WITKAC ( www.witkac.pl).

Ponownie promowane są inicjatywy o charakterze proekologicznym oraz dotyczące działań pomocowych i integracyjnych na rzecz uchodźców. Kontynuowana jest również współpraca z Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszelkie informacje nt. Programu Społecznik 2022-2024 znajdują się na:

- stronie internetowej programu www.spolecznik.karrsa.eu

- stronie  www.wws.wzp.pl  zakładka „Społecznik”

profilu Programu Społecznik (media społecznościowe).