Prosimy nie przekazywać żadnych środków firmie Prymus Edukacja, która występuje na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim, gdyż Gmina nie współpracuje z wymienioną firmą w celu doposażenia placówki GOPS. Do dnia 3 kwietnia br. GOPS w Nowogródku Pomorskim miał porozumienie współpracy z ww. Firmą. Gdy okazało się, że Firma pobiera prowizję z prowadzonych zbiórek, porozumienie zostało zerwane. Ponadto Gmina zobowiązała Firmę do rozliczenia pozyskanych na rzecz GOPS-u środków. Po otrzymaniu rozliczenia poinformujemy państwa o możliwości uzyskania informacji o dokonanych wpłatach.