W marcu br. we wszystkich sołectwach na terenie gminy Nowogródek Pomorski odbyły się zebrania, na których mieszkańcy wybrali sołtysów i rady sołeckie. W 8 sołectwach mieszkańcy zdecydowali, by ponownie powierzyć tą funkcję tym samym osobom, natomiast zmiany dokonane zostały w sołectwie Świątki i Trzcinna.

Gratulujemy wszystkim wybranym przedstawicielom mieszkańców i życzymy owocnej i pomyślnej pracy!

Skład nowych rad sołeckich

Sołectwo Giżyn:

 • Stanisław Jadach – Sołtys i Przewodniczący Rady Sołeckiej
 • Jan Obłąk
 • Grzegorz Pokonieczny
 • Marian Jadach
 • Anna Dopierała
 • Paulina Niepsujewicz
 • Krystyna Balcerzak

Sołectwo Golin:

 • Nikola Krzyżak – Sołtys i PrzewodniczącaRady Sołeckiej
 • Maja Lipowska
 • Paula Grzeca
 • Wiktoria Trochimiak
 • Oliwia Jadach

Sołectwo Karsko:

 • Mariusz Biernat – Sołtys i Przewodniczący Rady Sołeckiej
 • Ewa Korneluk
 • Katarzyna Łozińska
 • Magdalena Lesiak
 • Ewa Zawadzka
 • Karolina Zduńczyk
 • Małgorzata Glapka

Sołectwo Kinice:

 • Zbigniew Ostaszewski – Sołtys i Przewodniczący Rady Sołeckiej
 • Ewa Molka
 • Jan Stankiewicz
 • Elżbieta Stankiewicz
 • Paulina Stankiewicz
 • Sylwia Rychlińska-Dydyna
 • Nikodem Klukojć-Stankiewicz

Sołectwo Nowogródek Pomorski:

 • Robert Andrukonis – Sołtys i Przewodniczący Rady Sołeckiej
 • Magdalena Burdziuk
 • Marian Jaśkowiec
 • Grzegorz Pasławski
 • Katarzyna Romanowska
 • Grażyna Koneczniak
 • Mariusz Konowaluk

 

Sołectwo Parzeńsko:

 • Stanisław Myszkowski – Sołtys i Przewodniczący Rady Sołeckiej
 • Wioletta Bałuszyńska
 • Wiesław Glinkowski
 • Jadwiga Pytel
 • Michał Przybył
 • Józef Woźnicki
 • Hubert Zygmunt

 

Sołectwo Rokitno:

 • Karol Bałdyga – Sołtys i Przewodniczący Rady Sołeckiej
 • Ewa Zajkowska
 • Anna Zajkowska

Sołectwo Sumiak:Anna Filipiak – Sołtys i Przewodnicząca Rady Sołeckiej

 • Bożena Oleś
 • Sylwester Maślany
 • Aleksandra Bałuszyńska
 • Olga Gałdyńska-Myszkowska

Sołectwo Świątki:

 • Sebastian Majewicz – Sołtys i Przewodniczący Rady Sołeckiej
 • Damian Sołtys
 • Izabela Budzikowska
 • Wioletta Rogowska
 • Artur Stefaniak

 

Sołectwo Trzcinna:

 • Alicja Szmyt – Sołtys i Przewodnicząca Rady Sołeckiej
 • Patryk Partyka
 • Dominika Wiśniak
 • Paweł Przybył
 • Marcelina Sabacińska
 • Dorota Wojdyła
 • Milena Jakubowska