W marcu zakończyły się postępowania mające na celu wyłonienie Wykonawców do następujących  zadań inwestycyjnych: „Przebudowa stacji wodociągowych z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Karsko i Golin, gm. Nowogródek Pomorski” oraz „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Nowogródek Pomorski

Zadania zostały podzielone na części oraz etapy.

W pierwszym etapie zostaną wykonane prace projektowe oraz remontowe w budynku stacji uzdatniania wody w m. Karsko. Na to zadanie został wyłoniony Wykonawca - firma ECO-TERRE Emil Towpik, który złożył ofertę na kwotę 1 549 999,26 zł.

 W kolejnym etapie, który został podzielony na II części, zaplanowano roboty projektowo budowlane na prace związane z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Karsko i Golin oraz budowę wodociągu z miejscowości Golin do Nowogródka Pomorskiego.

Na część I dotyczącą pozostałych prac projektowo - budowlanych stacji uzdatniania wody w Karsku oraz Golinie, został Wyłoniony Wykonawca - firma ECO-TERRE Emil Towpik, który złożył ofertę na kwotę  4 974 695,64 zł oraz na cześć II dotyczącą budowy wodociągu na odcinku Golin – Nowogródek Pomorski, wybrano Wykonawcę – firmę INŻYNIER Szymon Stróżyk, który złożył ofertę na kwotę 1 017 210,00 zł.

Umowy na wszystkie części zostały podpisane dnia 22 marca w siedzibie Gminy Nowogródek Pomorski. Tego samego dnia podpisano, także umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego na ww. zadania, który pełnić będzie firma EURO-PROJEKT Obsługa Inwestycji s.c. Anna Domaszczyńska, Piotr Domaszczyński, a łączna wartość umów wynosi 138 000,00 zł.

 

Zadanie pn.: „Przebudowa stacji wodociągowych z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Karsko i Golin, gm. Nowogródek Pomorski”  współfinansowane jest ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych– promesa wstępna NR Edycja6PGR/2023/1294/PolskiLad w kwocie 1 480 000,00 zł, natomiast zadanie pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Nowogródek Pomorski” współfinansowane jest ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych– promesa wstępna NR Edycja8/2023/3218/PolskiLad w kwocie 5 795 000,00 zł

 

Termin realizacji wszystkich inwestycji przewidziany jest do 30 października 2025 r.