OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI
z dnia 04 marca 2024 roku

 o miejscach i terminach zebrań wiejskich, na których odbywać się będą
wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich w Gminie Nowogródek Pomorski

 

zgodnie z uchwałą nr LIII/387/2024 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 lutego 2024 r.
podaje się do publicznej wiadomości
informację o miejscach i terminach zebrań wiejskich, na których odbywać się będą wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich, zgodnie z poniższą tabelą

L.P

MIEJSCOWOŚĆ

SALA

TERMIN

GODZ.

1.

GIŻYN          

WIEJSKA

11.03.2024

17:30

2.

ŚWIĄTKI

WIEJSKA

13.03.2024

17:30

3.

NOWOGRÓDEK  POMORSKI

WIEJSKA

14.03.2024

17:30

4.

ROKITNO

WIEJSKA

15.03.2024

17:30

5.

KARSKO

DOM STRAŻAKA

18.03.2024

17:30

6.

TRZCINNA

WIEJSKA

20.03.2024

17:30

7.

KINICE

WIEJSKA

21.03.2024

17:30

8.

SUMIAK

WIEJSKA

22.03.2024

17:30

9.

GOLIN

KOŁA ŁOWIECKIEGO

25.03.2024

17:30

10.

PARZEŃSKO

WIEJSKA

27.03.2024

17:30

 

Wójt Gminy
(-) Krzysztof Mrzygłód