Do 15 marca br. można składać wnioski o dofinansowanie w programie „Wzmocnij swoje otoczenie”. Wsparcie w wysokości do 24 tys. zł można otrzymać na lokalne inicjatywy w takich dziedzinach jak: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, przestrzeń publiczna, środowisku naturalne lub zdrowie.

Program „Wzmocnij swoje otoczenie”, którego organizatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jest przeznaczony dla gmin i powiatów oraz ich jednostek organizacyjnych, a w szczególności: publicznych placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kultury, sportu i rekreacji oraz bibliotek. Mogą w nim uczestniczyć również fundacje, stowarzyszenia (w tym ochotnicze straże pożarne), koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe (bez względu na to, czy posiadają status organizacji pożytku publicznego).

Celem programu jest wsparcie finansowe projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego, czy bezpieczeństwem. Inicjatywa skierowana jest do gmin w których PSE prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę.

Więcej informacji na stronie: https://wzmocnijotoczenie.pl/