Ruszył nabór do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sport dla Wszystkich” 100 mln zł do rozdysponowania

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, w tym m.in. gminne, międzygminne, uczniowskie, szkolne, międzyszkolne i ludowe kluby sportowe.

Wnioskodawcy muszą zagwarantować udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5 proc. całości kosztów zadania.

Jak informuje resort sportu, w ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na cztery rodzaje zadań:

  1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
  2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim.
  3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;
  4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 1 marca 2024 roku

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-na-dofinansowanie-w-2024-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich