Serdecznie zapraszamy do udziału w XXI  Konkursie Palm i Pisanek Wielkanocnych.
Finał odbędzie się 23 marca 2024 r. w sali wiejskiej w Nowogródku PomorskimDla laureatów  konkursu przewidziane są nagrody. Jesteśmy przekonani, że  spośród kategorii konkursowych uczestnicy znajdą te, które będą dla nich ciekawym wyzwaniem.
Prosimy o rozpropagowanie poniższego dokumentu wśród osób mogących wziąć udział w naszym konkursie.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH RĘKODZIELNICZYCH
Ozdabianie jajek i zajączków wielkanocnych

 

Regulamin XXI Konkursu„Palm i Pisanek Wielkanocnych”

 ORGANIZATOR:

 • Gmina Nowogródek Pomorski,
 • Wiejski Ośrodek Kultury  w Nowogródku Pomorskim

 CELE :

 • propagowanie twórczości ludowej poprzez popularyzację twórczości własnej związanej ze Świętami Wielkanocnymi
 • promocja tradycyjnej sztuki kulinarnej i rękodzieła ludowego
 • ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z okresem Wielkanocy
 • aktywizacja młodzieży i dorosłych w kierunku uprawiania sztuki ludowej
 • zorganizowanie wystawy prac konkursowych

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 2. Prace będą oceniane wg następujących grup wiekowych:
 • Grupa przedszkolna (grupy przedszkolne wykonują pracę zbiorową – pisanki  lub plamę)
 • 7-10 lat;
 • 11-13 lat;
 • 14-17 lat;

 w kategoriach:

kategoria

 ilość

Ilość autorów

technika

pisanka

2-3 sztuki

Indywidualnie

tradycyjna

palma

1 szt.

indywidualnie

tradycyjna

 

 • Dorośli (18+) w następujących kategoriach konkursowych:

 

kategoria

ilość

Ilość autorów

technika

babka wielkanocna

1 szt.

indywidualnie

tradycyjna

stroiki wielkanocne

1 szt.

indywidualnie

tradycyjna

pisanka

2-3 sztuki

indywidualnie

tradycyjna

palma

1 szt.

(indywidualnie lub grupowo)

tradycyjna

 

 1. Kryteria oceny:
 • nawiązanie do tradycji,
 • ogólne wrażenie estetyczne,
 • pomysłowość,
 • bogactwo użytych materiałów.

 

 1. Uczestnik/uczestnicy mogą wziąć udział w więcej niż w jednej kategorii konkursowej.
 2. Prace konkursowe należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Karsku Pionierów 15/3, kod 74-305 Karsko do 18 marca 2024 r. do godz. 20:00. Baby Wielkanocne  prosimy o przywiezienie w dniu 23 marca 2024 r.w godz. 10:00 - 12:00 -Sala Wiejska w Nowogródku Pomorskim.

Każda praca musi posiadać umocowaną metryczkę (metryczka musi być przytwierdzona do pracy)
- imię  nazwisko autora pracy/nazwa grupy,
- miejscowość/ szkoła,
- kategoria wiekowa,
- kategoria konkursowa,
- opiekun (w przypadku osób niepełnoletnich),
- numer telefonu oraz „Kartę zgłoszenia”.

 1. Prace nadesłane pocztą  powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem. Przesłane na adres:

                   Biblioteka Publiczna Pionierów 15/3 74-305 Karsko

Koszt przesyłki pokrywa uczestnik

 1. Termin nadsyłania prac do 15 marca 2024 r.
 2. Dostarczenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego „Regulaminu konkursu”.
 3. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa, która przyzna nagrody i dyplomy. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 23 marca 2024 r. w sali wiejskiej w Nowogródku Pomorskim o godz. 13:00.
 4. Odbiór nagród osobiście w dniu rozstrzygnięcia  konkursu lub do dnia 23 kwietnia 2024 r. w Bibliotece Publicznej w Karsku. Nagrody nieodebrane w terminie wracają do organizatora.
 5. Po konkursie organizator  o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach udzieli informacji indywidualnie lub pod tel. 95 747 80 70.    
 6. Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Wiejski Ośrodek Kultury : Tel. 95 747 80 70
 7. Prace nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora.

 

 Program:

10:00 – 12:00 Prace przygotowawcze do imprezy, przyjmowanie bab konkursowych, powołanie komisji do oceny Bab Wielkanocnych.
12:10  Komisja ocenia  Baby  Wielkanocne
Podczas trwania imprezy  czynne będą następujące stanowiska:

 • sołeckie stoiska wystawiennicze,
 • warsztaty rękodzielnicze: Ozdabianie jajek i zajączków wielkanocnych
 • pokonkursowa degustacja bab wielkanocnych,
 • degustacja potraw wielkanocnych.

13:00   Ogłoszenie wyników XXI Konkursu Palm i Pisanek Wielkanocnych.
15:00 Zakończenie imprezy.

 

Oprawa muzyczna: Firma LIVE MUSIC

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA