Informujemy o zmianach w podziałach okręgów wyborczych dokonanych przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie II:

1) zmiana podziału Gminy Nowogródek Pomorski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby  radnych wybieranych w każdym okręgu – Postanowienie nr 216/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 8 grudnia 2023 r. Zmian dokonano w okręgu 4 i 5.

LINK do OBWIESZCZENIA

2) zmiana w podziale powiatu myśliborskiego na okręgi wyborcze – Postanowienie nr 224/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 8 grudnia 2023 r. Zmian dokonano w okręgu 2 i 3.

LINK do OBWIESZCZENIA