W dniu 30 listopada br. Wójt Gminy Nowogródek Pomorski Krzysztof Mrzygłód podpisał umowę o dofinansowanie na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr 790039Z i 790040Z (dz. nr 506, 512, 514, 510/2) w miejscowości Golin. Gmina Nowogródek Pomorski otrzyma wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 930 tys. zł.

Inwestycja obejmuje: rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, wykonanie: podbudowy, nawierzchni jezdni z kostki EKO-BRUK, nawierzchni zjazdów, poboczy z kruszywa łamanego oraz oznakowania pionowego.

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2024/2025 zgodnie z harmonogramem otrzymanego dofinansowania.

Przewidywana wartość realizacji inwestycji to 1,86 mln zł, w tym dofinansowanie 934.004,87, a więc 50% wartości inwestycji.

Już w miesiącu grudniu rozpocznie się przygotowanie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy przedmiotowego zadania.

 

 

 

 

Mapa poglądowa