W  kościele św. Antoniego w Karsku odbyła się msza św. w intencji ojczyzny, po której wszyscy po nabożeństwie udali się na cmentarz złożyć kwiaty POLSKIM DZIECIOM POCHOWANYM BEZIMIENNIE PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ. Następnie w Domu Strażaka odbyła się międzypokoleniowa akademia. Mieliśmy okazję wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołów „Iskierki”, „Karszczanki” oraz Michaliny - absolwentki Szkoły Podstawowej w Karsku. Montaż słowny zaprezentowała p. Kazimiera, przedszkolak Leszek i strażak Bartek. W czasie poczęstunku wspólnie śpiewaliśmy pieśni patriotyczne.

Za nieocenioną pomoc dziękujemy:
Radzie Sołeckiej w Karsku, Kole Gospodyń Wiejskich w Karsku, Towarzystwu Przyjaciół Karska i Okolic, Ochotniczej Straży Pożarnej w Karsku, Szkole Podstawowej w Karsku, Harcerzom, Pocztom Sztandarowym i wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości.

            BĄDŹMY DUMNI, ŻE JESTEŚMY POLAKAMI!