Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.), art. 6a ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 ze zm.) oraz art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nowogródek Pomorski Uchwały Nr L/356/2023 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Nowogródek Pomorski.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać w formie papierowej na adres: Urząd Gminy Nowogródek Pomorski, ul. A. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą platformy ePUAP w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Nowogródek Pomorski.

Informuję również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w dniu 22.11.2023 r. o godzinie 15:30 w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski, odbędzie się w formie spotkania bezpośredniego dyskusja publiczna nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami. Ponadto w dniu 23.11.2023 r. o godzinie 15:30 dyskusja publiczna odbędzie się w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, za pomocą platformy Zoom. Informację o łączu do dyskusji online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu dyskusji pod adresem:

https://zoom.us/j/92113286857?pwd=d0gyeVJvaWJNL0RkOWxuclFuM3BYdz09