Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał dotację na projekty z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2023 – „REMIZA”

W ramach programu Gmina Nowogródek Pomorski otrzymała dofinansowanie na inwestycję pn.: Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku remizy w Giżynie- kwota dotacji 17.000,00 zł, a Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogródku Pomorskim uzyskała dofinansowanie na zadanie pn.: Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku remizy OSP w Nowogródku Pomorskim  w kwocie 40.000,00 zł