Znane są już wyniki ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Wnioski o dofinansowanie inwestycji mogły składać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz związki JST w kraju. Przyznane dofinansowanie to w sumie niemal 26 mld zł na realizację blisko 5200 projektów.

Gmina Nowogródek Pomorski otrzymała dofinansowanie na dwa zadania:

  1. Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Giżyn i budowa nowego budynku remizy w miejscowości Karsko w Gminie Nowogródek Pomorski.
    Kwota dofinansowania: 1 955 000,00 zł
  2. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Nowogródek Pomorski.
    Kwota dofinansowania: 5 795 000,00 zł