W ramach rozstrzygniętej II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina Nowogródek Pomorski otrzymała dofinansowanie na dwa zadania:

1.Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w kościele poewangelickim w Giżynie.
Kwota dofinansowania-  147 000,00 zł
2.Remont Kościoła p.w. św. Antoniego w Karsku z powodu osuwającej się ściany zalecenie konserwatora zabytków.
Kwota dofinansowania- 199 920,00 zł

Jednocześnie przypominamy, że w lipcu br. w ramach I edycji tego Programu gmina Nowogródek Pomorski otrzymała również dofinansowanie na dwa zadania, a były to:
1.Remont dachu kościoła poewangelickiego w Giżynie – 392 000,00 zł
2.Remont dachu kościoła parafialnego w Trzcinnej - 735 000,00 zł