W związku, że zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów w danym okręgu, nie zostanie przeprowadzone głosowanie w dniu 24 września 2023 r.

Informuję członków Izby Rolniczej, że za wybranych członków Rady Powiatowej uznano:

  1. Balcerzak Krystynę
  2. Ostaszewskiego Zbigniewa

 

 

Przewodnicząca Komisji
Angelika Rutkowska