W związku ze złożonymi wnioskami o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy informujemy, że wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnioski o oszacowanie szkód muszą szczegółowo określić rodzaj uprawy oraz typ uprawy. Bez szczegółowego określenia rodzaju oraz typu uprawy nie ma możliwości sporządzenia prawidłowo raportu będącego podstawą wypłaty odszkodowania za poniesione straty w uprawach. W związku z powyższym prosimy o dostarczenie kopii złożonych wniosków o dopłaty bezpośrednie na rok 2023 r. bądź kontakt telefoniczny w celu doprecyzowania informacji odnośnie upraw, na których wystąpiły szkody spowodowane suszą.