Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości składania wniosków o gorący posiłek w szkole dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2023/2024.

Dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy od kwoty 1200,00 zł. Przyznanie pomocy poprzedzone jest rodzinnym wywiadem środowiskowym uwzględniającym zasoby, możliwości i uprawnienia rodziny do zaspokojenia we własnym zakresie wnioskowanej potrzeby objęcia dziecka wsparciem w formie gorącego posiłku.  

Wnioski do pobrania w siedzibie GOPS, ul. Pionierów 15/2, Karsko.