1 sierpnia 2023 r. - 79 rocznica Powstania Warszawskiego. Trening sprawności syren alarmowych w Gminie Nowogródek Pomorski

Wójt Gminy Nowogródek Pomorski informuje o zaplanowanym na dzień 01.08.2023 r. treningu sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w  systemie ostrzegania i alarmowania ludności.
W związku z 79 rocznicą Powstania Warszawskiego zawiadamiamy, że 1 sierpnia  2023 r. o godz. 17.00 na czas 1 min zostaną uruchomione syreny alarmowe.
Jest to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.
Podstawą prawną włączenia syren stanowi § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).