Uprzejmie informuję o zmianie miejsca obrad XLVII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Nowogródek Pomorski w dniu 27.07.2023 r. Sesja odbędzie się w Domu Strażaka w Karsku, ul. Mieszka I 13.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy
 (-) Angelika Rutkowska